HOME
   
 
FCBB: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA  (22.05.2022)
     
 

De conformitat amb el que disposen els nostres estatuts, i per acord de la junta directiva celebrada el dia 18 de maig, per la present es convoca a tots els presidents i presidentes dels Clubs a la preceptiva sessió de l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dimecres 22 de juny de 2022 de manera telemàtica d’acord amb el que es preveu a l’article 40 del Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març,  a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 em segona i definitiva, per tal de tractar els punts següents:


 


Ordre del dia


    1.   Constitució de l'assemblea


    2.    Informe del President.


   3.    Aprovació, si s’escau, de la  memòria de les activitats de l’exercici 2021 de Bolo Palma, Bowling Tenpin, Bolos Leoneses i Bitlles Catalanes.


4.    Aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2021 amb el tancament del balanç i compte de resultats.


 5.    Aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació, acord de funcionament, programes d’activitats, calendaris esportius i pressupost de l’exercici 2023 ordinari, extraordinari i finançament.


6.    Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del pressupost per tal d’adaptar-lo a les eventuals subvencions.


 


7.    Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del pla d’actuació dels programes i activitats.


 8.    Modificació de les quotes d’afiliació i llicències federatives.


 9.    Ratificació dels càrrecs de delegats territorials nomenats per la nova junta directiva.


10. Aprovació si s’escau de reglaments, de joc de bitlles i general de competicions.


 11. Nomenament de dos interventors, entre els assistents a l’assemblea,  que aprovaran i signaran l’acta conjuntament amb el president i el secretari.


 Barcelona, 19 de maig de 2022


  
     
 
imprimir pujar
 
     

 

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades