HOME
   
 
FCBB: ACTA DE LA SEGONA REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL  (22.07.2013)
     
 


Reunits els membres de la Junta Electoral a la seu social de la

Federació Catalana
de Bitlles i Bowling, Rambla Guipúscoa,

23-25, 1r E de Barcelona, a les 20.30 hores del dia 22 de juliol de 2013, per tal de revisar i aprovar si s’escau les candidatures rebudes.

Vist que la única candidatura presentada dins el termini establert és la presentada pel senyor JOAN RICART i AGUILÀ


Vist que la documentació presentada compleix les condicions fixades en el Reglament Electoral


Acorden:

Proclamar vàlida la candidatura presentada pel senyor JOAN RICART i AGUILÀSense més assumptes a tractar es clou la reunió a les 21 hores.
Perquè així consti, signen la present acta a Barcelona, 22 de juliol de 2013El President                           Vocal                                    Vocal


Llucià Sánchez  Ferrer          Toni Solé Serra       Joan Legua Morales 
     
 
imprimir pujar
 
     

 

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades