HOME

     
   
 
 
DOTZÈ COMUNICAT
   
 
III Màster Sènior de l’ABCS 2015


Hem plau convocar el III Màster Sènior 2018 de l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, com a punt final del III Circuit Sènior 2017-18. Aquesta temporada s’ha jugat de juliol 2017 a maig 2018 amb una participació total de 65 jugadors/es. En el decurs de les 10 proves del circuit.


1.- Lloc, data, hora i preu

El proper dia 3 de juny del 2018 las 10 hores a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts. Aquest Màster està homologat per la FCBB i no té cap cost pels participants.

Cal confirmar la participació abans del dia 29 de maig per tal de cobrir les possibles vacants.


2.- Participants i sistema de joc

AEls 30 jugadors/es classificats (annex 1) jugaran 6 partides, en las què en cada partida es repartiran els punts de 30 a 1 segons l’ordre de classificació, seguin el criteri que en els empats es reparteixen els punts de las posicions. També s’arrossega la millor sèrie de 3 partides de tot el circuit (10 jornades). Així mateix es continua, com en el III Circuit, amb la bonificació d’ 1 punt per partida superior a 214 amb handicap.

Es canvia de parell de pistes després de cada partida.

La classificació final del III Màster Sènior 2018 serà a punts, en cas d’empat, aquest es desfarà :

  1. Els pals sumats en la prova del màster (handicap)
  2. La sèrie inicial més alta
  3. El de menor handicap
  4. La menor diferència entre la màxima i mínima partida
  5. La segona menor diferència entre màxima i mínima3.- Premis Màster Sènior

1er Classificat Trofeu
2on Classificat Trofeu
3er Classificat Trofeu
Títol de Mestressa a la millor jugadora scratch del Màster
Títol de Mestre al millor jugador a scratch del Màster
Subvencions pels 25 primers classificats de la prova (annex 2)


ANNEX 1ANNEX 2

Subvencions
Campió 250€
Segon 100€
Tercer 80€
Quart 70€
Cinquè 60€
Sisè 50€
Setè 40€
Vuitè 35€
Novè 30€
Desè 30€
del 11 al 15 25€
del 16 al 20 20€
del 21 al 25 20€4.- Disposició final

Aquesta competició està homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling pel què, en tot allò no previst en aquest reglament, s’aplicarà la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel què no és imprescindible l’ús del uniforme de club, tot i què no és permet l’ús de roba texana d’acord amb la normativa de la World Bowling. Així mateix no està permès el tabac ni les cigarretes electròniques en el decurs de la competició, ni les begudes alcohòliques ni competir sota els seus efectes.

Es crearà un comitè de competició format per 3 persones, aquestes vetllaran pel bon funcionament de la competició i resoldran qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament.Barcelona a 22 de maig 2018
   
ONCÈ COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR – DECENA PROVA 2017 -2018
FINAL FASE ESTIU DEL CIRCUIT


Es convoca la decena prova del III Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 10,12 i 13 de maig del 2018 a les instal·lacions de Bowling Pedralbes.

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 8 de maig del 2018.

El preu de la inscripció és de 40 €, amb una bonificació pels associats de 10 € que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Premis

Atès que es la final de la fase d’estiu es repartiran uns ajuts econòmics per els jugadors tal i com està previst a la normativa d’aquest any. Per tenir dret als ajuts s’han d’haver jugat un mínim de 3 proves del circuit.

Els ajuts els rebran els 25 millors jugadors/es d’aquesta fase a la suma de punts de les 6 millors sèries de 3 partides.

També hi haurà medalla d’or, d’argent i de bronze pels 3 primers jugadors/es a la suma de punts de les 6 millors series de tres partides.

Els 15 primers jugadors/es d’aquesta fase es classificant directament per al Màster de final de temporada.

Durant el lliurament de premis es farà el tradicional pica pica de final de fase.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dijous 10 de maig del 2018 a les 21h.
Dissabte 12 de maig del 2018 a les 10.00h.
Diumenge 13 de desembre del 2018 a les 10.00h.Álvaro José Cardona Rosell
Secretari de la ABCS2015
   
DESÈ COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR – NOVENA PROVA 2017 -2018


Es convoca la novena prova del III Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 14 i 15 d’abril del 2018 a les instal·lacions de Girobowling (Salt).

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 14 d’abril del 2018.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació pels associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dissabte 14 d’abril del 2018 a les 10.00h
Diumenge 15 d’abril del 2018 a les 10.00hÁlvaro José Cardona Rosell
Secretari de la ABCS2015
   
NOVÈ COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR – VUITENA PROVA 2017 - 2018


Es convoca la vuitena prova del III Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 15, 17 i 18 de març del 2018 a les instal·lacions de Bowling Pedralbes.

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 14 de març del 2018.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació pels associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dijous 15 de març del 2018 a les 21h.
Dissabte 17 de març del 2018 a les 10.00h
Diumenge 18 de març del 2018 a les 10.00hÁlvaro José Cardona Rosell
Secretari de la ABCS2015
   
VUITÈ COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR – SETENA PROVA 2017 -2018


Es convoca la setena prova del III Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 15, 17 i 18 de febrer del 2018 a les instal·lacions de Baix Bowling (Sant Vicens dels Horts).

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 14 de febrer del 2018.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació pels associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dijous 15 de febrer del 2018 a les 21h.
Dissabte 17 de febrer del 2018 a les 10.00h
Diumenge 18 de febrer del 2018 a les 10.00hÁlvaro José Cardona Rosell
Secretari de la ABCS2015
   
SETÈ COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR – SISENA PROVA 2017 -2018


Es convoca la sisena prova del III Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 20 i 21 de gener del 2018 a les instal·lacions de Bowling El Vendrell.

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 4 de desembre del 2017.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació pels associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dissabte 20 de gener del 2018 a les 10.00h
Diumenge 21 de de gener del 2018 a les 10.00h


Patró d’Oli

Aquí.Álvaro José Cardona Rosell
Secretari de la ABCS2015
   
SISÈ COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR – CINQUENA PROVA 2017 -2018
FINAL FASE HIVERN DEL CIRCUITEs convoca la cinquena prova del III Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 6,9 i 10 de desembre del 2017 a les instal·lacions de Baix Bowling (Sant Vicens dels Horts).

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 4 de desembre del 2017.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació pels associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Premis

Atès que es la final de la fase d’hivern es repartiran uns ajuts econòmics per els jugadors tal i com està previst a la normativa d’aquest any. Per tenir dret als ajuts s’han d’haver jugat un mínim de 3 proves del circuit.

Els ajuts els rebran els 25 millors jugadors/es d’aquesta fase a la suma de punts de les 6 millors sèries de 3 partides.

També hi haurà medalla d’or, d’argent i de bronze pels 3 primers jugadors/es a la suma de punts de les 6 millors series de tres partides.

Els 15 primers jugadors/es d’aquesta fase es classifican directament per al Màster de final de temporada. Durant el lliurament de premis es farà el tradicional pica pica de final de fase.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dimecres 6 de desembre del 2017 a le 11h.
Dissabte 9 de desembre del 2017 a les 11.00h
Diumenge 10 de novembre del 2017 a les 10.00h


Patró d’Oli

Aquí.Álvaro José Cardona Rosell
Secretari de la ABCS2015
   
CINQUÈ COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR – QUARTA PROVA 2017 -2018


Es convoca la quarta prova del III Circuit Senior que tindra lloc els dies 11 i 12 de novembre del 2017 a les instal·lacions de Bowling Les Gavarres (Tarragona).

Les inscripcions s'han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicencia i indicant el dia de joc, abans del 7 de novembre del 2017.

El preu de la inscripció és de 40€, amb una bonificació pels associats de 10€ que s'abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l'organització abans l'inici de la serie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regira per la normativa de la World Bowling. No esta permes en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcoholiques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electroniques.

En tot allo no previst en aquest reglament s'aplicara, la normativa de la WB, i en el seu detecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades perla FCBB.

Es juga a l'americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig preví, canviant després de ca da partida 2 pistes a la dreta o a l'esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap !'esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició esta organitzada per 1'Associació Bowling Catalunya Senior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran valides pera la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l'ús de l'equip del club tot i que és imprescindible l'ús de roba de bowling, no es permet l'ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una serie sempre haura d'haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre sera de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes coma mínim


Horaris

Dissabte 11 de novembre del 2017 a les 10.00h
Diumenge 12 de novembre del 2017 a les 10.00h


Patró d’Oli

Aquí.Esplugues de Llobregat, 29 de setembre de 2017
   
QUART COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR – TERCERA PROVA 2017 -2018


Es convoca la tercera prova del III Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 19, 21 i 22 d'octubre a les instal·lacions de Baix Bowling (Sant Vicens dels Horts).

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 17 d'octubre del 2017.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació per els associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans d l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l'esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap a l’esquerra i els de les pistes parells de la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilles texanes.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dijous 19 de Setembre a les 21.00h
Dissabte 21 de Setembre a las 10.00h
Diumenge 22 de Setembre a las 10.00h


Patró d’Oli

Es farà servir el mateix de la última prova celebrada a Platja d'Aro.Esplugues de Llobregat, 29 de setembre de 2017
   
TERCER COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR – SEGONA PROVA 2017 -2018


Es convoca la segona prova del III Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 21, 23 i 24 de setembre a les instal·lacions de Bowling d’Aro (Platja d’Aro).

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 19 de setembre del 2017.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació per els associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans d l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web www.abcs2015.cat i al de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida, els jugadors/es de las pistes senars mouran cap el parell de pistes de l’esquerra i els de las pistes pars cap el parell de la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilles texanes. Degut a ser estiu es permet en els homes el pantaló curt sempre que no sigui texà.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants en competicions individuals. En cas de que una sèrie no arrivi al numero de 8 participants tindrà que ser cancel.lada complint la normativa vigent. El ritme de joc sempre serà de 4 ó 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dijous 21 de Setembre a les 21.00h
Dissabte 23 de Setembre a las 10.00h
Diumenge 24 de Setembre a las 10.00h


Patró d’Oli

El patró d’oli que hi haurà en aquesta prova serà el següent:

Esplugues de Llobregat, 21 de juny de 2017
   
SEGON COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR – PRIMERA PROVA 2017 -2018


Es convoca la primera prova del III Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 13, 15 i 16 de juliol a les instal·lacions de Bowling Pedralbes.

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic rfranco@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans de l’11 de juliol de 2017.

El preu de la inscripció és de 40 euros, amb una bonificació pels associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans d l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web www.abcs2015.cat i al de la Federació www.fcbb.cat.Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida, els jugadors/es de las pistes senars mouran cap a l’esquerra i els de las pistes pars cap a la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no és obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilles texanes. Degut a ser estiu es permet en els homes el pantaló curt sempre que no sigui texà.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants en competicions individuals, el ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dijous 13 juliol a les 21.30 hrs
Dissabte 14 de juliol a las 10.00h
Diumenge 15 de juliol a las 10.00h


Patró d’Oli

Es farà servir el mateix del últim europeu de la ESBC a Dublín 2017

Esplugues de Llobregat, 21 de juny de 2017
   
PRIMER COMUNICAT
   
 
III CIRCUIT SÈNIOR 2017-2018 · III MÀSTER SÈNIOR

BASES DE COMPETICIÓ TEMPORADA 2017-2018


Participació

Podran participar tots els jugadors i jugadores amb llicència catalana corresponent a la temporada 2017-2018 i que hagin nascut abans de l’1 de juliol de 1968.Sistema de joc

1. La competició és individual i amb handicap, s’aplicarà el handicap oficial de la FCBB, corresponent a la temporada 2016-2017. Al final de la tercera jornada s’actualitzarà el handicap d’acord amb les llistes actualitzades de la FCBB (3 primeres jornades handicap any anterior), els jugadors i jugadores nous i que no comptin amb handicap se’ls aplicarà el handicap que resulti de les seves sèries, aquest s’anirà revisant en el decurs de la competició. La màxima partida amb handicap no pot superar els 300 pals.

2. Es jugaran 2 blocs de 3 partides amb el handicap oficial de la FCBB en la seva darrera publicació, això dóna una classificació a pals. Al primer classificat de cada bloc se li donen tants punts (diem XX) com participants juguen aquella jornada, al segon XX-1, tercer XX-2,..... etc l’últim 1 punt.

3. En cas d’empat es repartiran els punts dels empatats. Hi haurà una bonificació addicional d’1 punt per totes les partides que amb handicap siguin igual o superior a 215 pals.

4. Es juga a l’americana en el parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida de parell de pistes, els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.

5. Es jugarà un total de 10 proves en dues fases, la primera fase de juliol a desembre, en la què es convocaran 5 proves, juliol, setembre, octubre, novembre i desembre de 2017, formant les 5 jornades, la denominada fase d’hivern i la segona fase de gener a maig 2018 formant les 5 jornades, la denominada fase d’estiu.

6. La fase d’hivern consisteix en què tots els jugadors/es que hagin jugat proves de la 1 a la 5 se’ls hi contarà les 6 millors puntuacions de la fase (de 10 possibles 2 x prova). Això ens donarà una classificació general que determinarà qui és el Campió/na d’hivern, els 25 que rebran subvenció i els 12 primers finalistes per al III Màster.

7. La fase d’estiu, se celebrarà de gener a maig, es començarà de 0 punts, les proves se celebraran els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de 2018, formant les 5 jornades de la denominada fase d’estiu.

8. La fase d’estiu consisteix en què tots els jugadors/es que hagin jugat proves de la 6 a la 10 se’ls hi contarà las 6 millors puntuacions de la fase (de 10 possibles 2 x prova). Això ensdonarà una classificació general que determinarà qui és el Campió/na d’estiu, els 25 que rebran subvenció i els 12 restants finalistes per el III Màster.

9. A cada una de las proves i instal·lacions es designarà un delegat que serà l’encarregat/da de tots els temes organitzatius és a dir: cobrar inscripcions, pagar a la instal·lació, ocupar-se del sorteig de pistes, nombrar anotadors/es per tal d’omplir las actes i fer d’àrbitre en el decurs de la competició. També és el responsable de fer arribar les actes al servei informàtic i els diners al tresorer.

10. Empats en la classificació final fase hivern i fase estiu, aquest es desfarà:
10.1.- La sèrie (3 partides) mes alta de la fase
10.2.- El de menor handicap en la ultima llista publicada
10.3.- La segona sèrie (3 partides) més alta de la fase, fins desfer l’empat
Jornades 5 i 10 final hivern i final estiu

Las finals d’hivern i estiu donen per una banda els 24 classificats per al Màster i per l’altra els campions d’hivern i estiu.Premis en les finals de fase hivern i estiu

1er Classificat i Campió/na de Fase Medalla d’or i Campió/na hivern/estiu
2on Classificat 160€
3er Classificat 120€
Subvenció als 25 primers classificats (Annex 1)
Premis al completar-se las 10 jornades

1er Classificat/da i Campió/na ABSOLUT del III Circuit qui més punts hagi sumat en las 10 proves
2on Classificat/da i Sot Campió/na
3er Classificat/da
Subvencions als 3 primers (Annex 2)


Es segueix el mateix criteri de desfer els empats de las fases finals d’hivern i estiuSubvenció extraordinària

Partida de 300 (amb handicap) 50,00 €uros i placa recordatori
Preu i inscripcions

El preu d’inscripció de cada jornada és de 40 €, amb bonificació de 10 € pels associats de la ABCS (30,- €)

Les inscripcions es trametran al correu electrònic rfranco@abcs2015.cat fent constar nom, cognoms, número de llicència, club i dia de joc.Classificació Màster Sènior 2018

En acabar la Fase 1 hivern els classificats/des del 1 al 12 passen automàticament es classifiquen per jugar el Máster a final de temporada.

En acabar la Fase 2 estiu els millors 12 jugadors/es que no estiguin classificats en la Fase 1 passen a completar els 12 llocs restants per al Máster.

La competició del Màster sempre serà amb 24 participants, les possibles baixes es cobriran per ordre de classificació de cada una de les fases. Exemple, si falla un jugador/a de la fase d’hivern, aquest serà substituït pel següent de la classificació de fase d’hivern i pel contrari, si el que falla és de la fase d’estiu aquest serà substituït pel següent classificat de la fase d’estiu.


III Màster Sènior 2018

Els 24 jugadors/es classificats jugaran 6 partides en las què en cada partida es repartiran els punts de 24 a 1 segons l’ordre de classificació, seguin el criteri què, en els empats es reparteixen els punts de les posicions.

La classificació final del II Màster Sènior 2018 serà a punts, en cas d’empat, aquest es desfarà:
Els pals sumats en la prova del Máster (handicap).
La sèrie inicial (bloc de 3) més alta.
El de menor handicap de la darrera llista publicada.
La segona sèrie (3 partides) de tot el III Circuit, fins desfer l’empat.
Premis Màster Sènior

1er Classificat i Campió/na del Màster Trofeu
2on Classificat Trofeu
3er Classificat Trofeu
Títol de Mestressa a la millor jugadora scratch del Màster
Títol de Mestre al millor jugador a scratch del Màster
Subvencions als 18 primers (Annex 3)


Preu

El III Màster Sènior no te cap cost per els jugadors/es classificats.Consulta puntuacions i classificacions

Tota la informació del torneig, reglament, convocatòries, sèries i resultats estaran disponibles al web de l’Associació www.abcs2015.cat i al de la federació www.fcbb.cat.
Disposició final

Aquesta competició està homologada per la Federació Catalana de Bitlles I Bowling, pel què en tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel què no és imprescindible l’ús del uniforme de club, tot i què no és permet l’ús de roba texana d’acord amb la normativa de la World Bowling. Així mateix no està permès el tabac ni els cigarrets electrònics en el decurs de la competició, ni les begudes alcohòliques ni competir sota els seus efectes. Esta permès l’ús de pantalons curts als homes en les jornades 1 i 2, juliol i setembre.

Es crearà un comitè de competició format per 3 persones que seran las que vetllin pel bon funcionament de la competició i per solucionar els problemes que puguin aparèixer en el torneig.ANNEX 1 (*)

Campió 250€
Segon 150€
Tercer 100€
Quart 70€
Cinquè 60€
Sisè 50€
Setè 40€
Vuitè 35€
Novè 30€
Dècim 30€
del 11 al 15 25€
del 16 al 20 20€
del 21 al 25 20€
ANNEX 2 (*)

Campió 250€
Segon 100€
Tercer 50€
ANNEX 3 (*)

Campió 250€
Segon 150€
Tercer 100€
Quart 70€
Cinquè 60€
Sisè 50€
Setè 40€
Vuitè 35€
Novè 30€
Dècim 30€
del 11 al 15 25€
del 16 al 18 20€


(*) Subvencions amb una participació mitja de 40 jugadors/es per prova, poden ser modificades si la participació es més baixa o sensiblement més alta.Esplugues de Llobregat 22 de maig del 2017
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades