HOME

     
   
 
 
CINQUÈ COMUNICAT
   
 
IV CIRCUIT SÈNIOR – QUARTA PROVA 2018 -2019


Es convoca la quarta prova del IV Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 19 i 20 de gener del 2019 a les instal·lacions de Bowling EL Vendrell . Centre Comercial Les Mates, C. Les Mates, 2 El Vendrell.

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 17 de gener de 2019.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació pels associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2018-2019.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim


Horaris

Dissabte 19 de gener del 2019 a les 10.00h
Diumenge 20 de gener del 2019 a les 10.00h


Patró d’Oli

El de costum.


   
QUART COMUNICAT
   
  IV CIRCUIT SÈNIOR – TERCERA PROVA 2018 -2019


Es convoca la tercera prova del IV Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 24 i 25 de novembre del 2018 a les instal·lacions de Baix Bowling . L’adreça es Carretera de Sant Boi 63-67, Sant Vicenç dels Horts.

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 21 de novembre del 2018.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació pels associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.

Horaris
Dissabte 24 de novembre del 2018 a les 10.00h
Diumenge 25 de novembre del 2018 a les 10.00h


Patró d’Oli

El de costum.
   
TERCER COMUNICAT
   
 
IV CIRCUIT SÈNIOR – SEGONA PROVA 2018 -2019


Es convoca la segona prova del IV Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 20 i 21 d’ octubre del 2018 a les instal·lacions de Bowling Ozone (Lleida). L’adreça es carrer Rovira i Roure, 195. 25198 – Lleida.

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 16 de novembre del 2018.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació pels associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim


Horaris

Dissabte 20 d’octubre del 2018 a les 10.00h.
Diumenge 21 d’octubre del 2018 a les 10.00h


Patró d’Oli

El de costum.


   
SEGON COMUNICAT
   
 
IV CIRCUIT SÈNIOR 2018-2019 – PRIMERA PROVA


Es convoca la primera prova del IV Circuit Sènior 2018-2019 que tindrà lloc els dies 22 I 23 de setembre a les instal·lacions de Bowling d’Aro.

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 18 de setembre de 2018.

El preu de la inscripció és de 40 €uros, amb una bonificació per els associats de 10 €uros que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans d l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig esta disponible al web www.abcs2015.cat i al de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida, els jugadors/es de las pistes senars mouran cap el parell de pistes de l’esquerra i els de las pistes pars cap el parell de la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2018-2019.

Aquesta competició és individual pel que no és obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilles texanes. En els mesos d’estiu també és permet l´ús de pantaló curt als homes.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants en competicions individuals, el ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dissabte 22 de setembre a les 10.00h
Diumenge 23 de setembre a las 10.00hPatró d’Oli Es comunicarà oportunament abans de l’inici de la competició i estarà disponible al web de l’associació i federació.


   
PRIMER COMUNICAT
   
 
IV CIRCUIT SÈNIOR 2018-2019 - IV MÀSTER SÈNIOR
REGLAMENT I BASES DE COMPETICIÓ TEMPORADA 2018-20191. Participació

Podran participar tots els jugadors i jugadores amb llicència catalana corresponent a la temporada 2018-2019 i que hagin nascut abans de l’1 de juliol de 1969.


2. Sistema de joc

La competició és individual i amb handicap, s’aplicarà el handicap oficial de la FCBB, corresponent a la temporada 2017-2018. Al final de la tercera jornada s’actualitzarà el handicap d’acord amb les llistes actualitzades de la FCBB (3 primeres jornades handicap any anterior), els jugadors i jugadores nous i que no comptin amb handicap se’ls aplicarà el handicap que resulti de les seves sèries, aquest s’anirà revisant en el decurs de la competició. La màxima partida amb handicap no pot superar els 300 pals.

Es jugaran un total de 8 proves, en cada jornada es jugarà 2 sèries de 3 partides amb el handicap oficial de la FCBB en la seva darrera publicació, això dóna una classificació a pals. Al primer classificat de cada sèrie se li donen tants punts com participants juguen aquella jornada, i així fins al darrer que obté 1 punt.

En cas d’empat es repartiran els punts entre els empatats. Hi haurà una bonificació addicional d’1 punt per totes les partides que amb handicap siguin igual o superior a 215 pals.

Es jugarà a l’americana en el parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida de parell de pistes, els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.

A cada una de las proves i instal·lacions es designarà un delegat/da que serà l’encarregat/da de tots els temes organitzatius és a dir: cobrar inscripcions, pagar a la instal·lació, ocupar-se del sorteig de pistes, nombrar anotadors/es per tal d’omplir las actes i fer d’àrbitre en el decurs de la competició. També és el/la responsable de fer arribar les actes al servei informàtic i el import de les inscripcions al tresorer.

Resolució d’empats
1.- La sèrie (3 partides) més alta de la fase
2.- El de menor handicap en la ultima llista publicada
3.- La segona sèrie (3 partides) més alta de la fase, fins desfer l’empat


3. Premis al completar-se les 8 proves

1er Classificat/da i Campió/na ABSOLUT del IV Circuit qui més punts hagi sumat en las 8 proves
2on Classificat/da i Sot Campió/na
3er Classificat/da
Medalles d’or, argent i bronze – subvenció als 25 primers (annex 1)

Subvenció extraordinària
Partida de 300 (amb handicap) .......................................... 50,00 €


4. Preu i inscripcions

El preu d’inscripció de cada prova és de 40 €, amb bonificació de 10 € pels socis de l’ABCS.

Les inscripcions es trametran al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar nom, cognoms, número de llicència, club i dia de joc.


5. Classificació Màster Sènior 2019

Es classificaran pel màster 2019 els 30 millors jugadors/es a la suma de les 12 millors sèries (cada sèrie 3 partides).

La competició del Màster sempre serà amb 30participants, les possibles baixes es cobriran per ordre de classificació.


6. IV Màster Sènior 2019

Els 30 jugadors/es classificats jugaran 6 partides en las què en cada partida es repartiran els punts de 29 a 1 segons l’ordre de classificació, seguin el criteri què, en els empats es reparteixen els punts de les posicions.

La classificació final del IV Màster Sènior 2019 serà a punts, en cas d’empat, aquest es desfarà:
- Els pals sumats en la prova del Máster (handicap)
- La sèrie inicial (3 primeres partides) més alta
- El de menor handicap de la darrera llista publicada
- La segona sèrie (3 partides) de tot el IV Circuit, fins desfer l’empat

6.1. Premis Màster Sènior
1er Classificat i Campió/na del Màster............... Trofeu
2on Classificat ..................................... Trofeu
3er Classificat ..................................... Trofeu
Títol de Mestressa a la millor jugadora scratch del Màster
Títol de Mestre al millor jugador a scratch del Màster
Subvencions als 18 primers (Annex 2)


6.2. Preu
El IV Màster Sènior té un cost de 10€ per jugadors/es classificats.


7. Consulta puntuacions i classificacions

Tota la informació del torneig, reglament, convocatòries, sèries i resultats estaran disponibles al web de l’Associació http://www.abcs2015.cat i al de la federació www.fcbb.cat.


8. Disposició final

Aquesta competició està homologada per la Federació Catalana de Bitlles I Bowling, pel què en tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2018-2019.

Aquesta competició és individual pel què no és imprescindible l’ús del uniforme de club, tot i què no és permet l’ús de roba texana d’acord amb la normativa de la World Bowling. Així mateix no està permès el tabac ni els cigarrets electrònics en el decurs de la competició, ni les begudes alcohòliques ni competir sota els seus efectes. Es permetrà l’ús de pantalons curts als homes en les jornades que se celebrin en temporada d’estiu.

Es compta amb un comitè de competició format per 3 persones que seran las que vetllin pel bon funcionament de la competició i per solucionar els problemes que puguin aparèixer en el torneig.
El Comitè de competició per la temporada 2018-2018 està format per: M. Angels López, Fernando Gómez i Mercè Burgués.Subvencions calculades amb una participació mitja de 40 jugadors/es per prova, poden ser modificades si la participació és més baixa o sensiblement més alta.

Barcelona, setembre 2018
   
  Annex 1

Posició Premi per jugador
1er Classificat i Campió/na del Circuit 250€
2on Classificat 150€
3er Classificat 100€
4rt Classificat 70€
5è Classificat 60€
6è Classificat 50€
7è Classificats 40€
8è Classificats 35€
9è Classificats 30€
10è Classificats 30€
de l’11 al 15 25€
del 16 al 20 20€
del 21 al 25 20€
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades