HOME

     
   
 
 
PRIMER COMUNICAT
   
 
5è OPEN SANT VICENÇ DE BOWLING TENPIN


Es comunica la celebració del 5è Open Sant Vicenç i les bases de competició. Aquesta competició està organitzada per, Club Bowling Les Corts i Sweetrade Bowling Club Les Franqueses, amb patrocini de 900 Global, Trofeus Laudo’s, Luz Adrina Leal, Baix Bowling i el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

La competició està homologada per la FCBB i totes les partides són vàlides per a la llista de mitjanes de la temporada 2018-2019, el format és individual amb handicap i se celebrarà a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts del 3 al 9 de juny de 2019.


1. Participació:

Aquesta competició és oberta a tots els jugadors/es amb llicencia vigent homologada per la World Bowling.


2. Sistema de joc i classificació

2.1. Sèries de classificació de sis partides, canviant dues pistes a la dreta cada partida, amb possibilitat de sèries de repesca il·limitades. Hi haurà sorteig de pistes a l’inici de cada sèrie.

2.2. S’aplicarà un handicap del 75% sobre 200 amb un màxim de 35 pals, que s’obtindrà de la darrera llista oficial de la FCBB publicada, amb un mínim de 24 partides. En el supòsit de no complir-se aquest requisit, s’aplicarà de la llista de l’any anterior i per últim s’obtindrà el handicap de la millor sèrie de classificació de tot el torneig.

2.3. En cas d’empat en totes les fases del torneig es resoldrà de la següent manera:

2.3.1. Es classificarà el jugador/a amb el handicap més baix.

2.3.2. Es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida o penúltima i així successivament fins a desfer l’empat.

2.4. Sèrie turbo, els jugadors i jugadores podran decidir de jugar el turbo, aquest consisteix que la millor partida dóna pas a la final.

2.5. Passaran a la final 30 jugadors/es:
  1. Els/ les 22 millors de la llista general
  2. Les dues millors dones classificades que no estiguin a l’apartat a)
  3. El millor classificat de 2a masculina que no estigui a l’apartat a)
  4. El millor classificat de 3a masculina que no estigui a l’apartat a)
  5. La millor classificada de 2a femenina que no estigui al apartats a) i b)
  6. El/la jugador/a amb la millor sèrie de repesca que no estigui en els apartats a), b),c),d) o e)
  7. Els 2 jugadors/es que hagin obtingut la millor partida del turbo i que no estiguin en els apartats anteriors.


3. Semifinals i final

3.1. Semifinal Step 1. Els jugadors/es classificats en els llocs del 15 al 30 jugaran una sèrie de 3 partides partint de 0, els 8 millors passaran a la semifinal Step.2

3.2. Semifinal Step 2. Els jugadors/es classificats en els llocs del 14 al 7 més els 8 millors jugadors/es de l’Step 1, jugaran una sèrie de 3 partides partint de 0., el 6 millors passaran a la semifinal Step.3.

3.3. Final: Els jugadors/es classificats en els llocs 1 al 6 més el 6 millors de l’Step 2, jugaran una sèrie de 3 partides partint de 0, els 3 millors disputaran la final de defensa de posició.

3.4. Final defensa de posició: 2n contra 3r a una partida, el guanyador s’enfrontarà al 1r a una partida, en el cas que guanyi el que entra 2n aquest donarà la revenja al 1r, serà campió el millor a la suma de les dues partides, si el primer enfrontament guanya el que anava primer la competició haurà acabat.

Els empats en qualsevol de les fases de la semifinal i final, es resoldrà, 1) el jugador/a amb menys handicap, 2) llançament d’una única bola a la pista en la que han acabat la partida i així fins a desfer l’empat.


4. Instal·lació, sèries i horaris de jo

4.1. Instal·lació:

Baix Bowling, Carretera de Sant Boi, 63-67, 08620 (Centre Comercial la Vailet) Sant Vicenç del Horts (936567910).

4.2. Sèries de classificació:

S1- Dimarts 4 de juny a les 21.00h
S2- Dimecres 5 de juny a les 21.00h
S3- Dijous 6 de juny a les 21.00h
S4– Dissabte 8 de juny a les 09.30h
S5- Dissabte 8 de juny a les 13.00h

L’organització del torneig es reserva el dret d’anul·lar o afegir sèries així com de modificar els premis d’acord amb les inscripcions rebudes. Qualsevol canvi serà comunicat degudament. No se celebrarà cap sèrie que no hi hagi un mínim de 9 participants.


4.3. Finals:

Diumenge 9 de juny de 2019
Step1 de 09.00h. a 10.30h
Step2 de 10.45 a 12.15h
Step3 de 12.30 a 14.00h
14:45Final defensa de posició
15:00 Lliurament de premis i trofeus


5. Inscripcions

Les inscripcions s’han de trametre per escrit, fent constar nom, cognoms, núm. de llicència i dia de joc a l’adreça electrònica clubbowlinglescorts@gmail.com. Les inscripcions es mantindran obertes fins la darrera sèrie, sempre que hagi places lliures, prioritzant les primeres sèries a les repesques.

El preu d’inscripció és de 45€ per la 1a sèrie de classificació en el cas que jugueu el turbo el preu és de 50€, el preu de la repesca és de 30€ o 35 si jugueu el turbo. Les inscripcions s’abonaran en efectiu a la mateixa instal·lació abans de l’inici de cada sèrie.

Es permetrà la reserva prèvia d’1 sèrie i 1 repesca. Un cop començada la competició s’obrirà una llista d’espera seguin l’ordre cronològic d’inscripció i d’acord amb els jugadors allà presents.


6. Premis

Es repartirà un total de 1.580€ en premis, repartits d’acord amb el quadre. Els premis en metàl·lic estan calculats amb una participació mínima de 45 sèries i 35 repesques, en cas de no arribar a aquesta participació els premis es modificaran proporcionalment a la participació real. Així mateix en el cas de superar el nombre de participants els premis augmentaran.

Posició Premi per jugador
1er 450€
2on 300€
3er 200€
4rt 150€
5è al 8è 75€
9è al 12è 45€


6.1. Premis especials:

Millor partida de tot el torneig: 1 bola reactiva 900 Global gentilesa de Bowltech
Millor sèrie de repesca scratch: Kit de bowling
Millor sèrie de repesca amb handicap: Kit de bowling
Millor sèrie del torneig scratch: 1 sèrie VII Brunswick Madrid Challenge INTRANSFERIBLE
Al primer jugador/a que quedi fora de la final: una classe impartida per Luz Adriana Leal
Del 5è al 12è: obsequis 900 Global
Record als 12 finalistes: gentilesa de Laudo’s


7. Normativa aplicable

Si un jugador no es presenta a una de les series de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a l’organització la seva absència, haurà d’abonar l’import de la inscripció.

No és imprescindible l’ús del uniforme de club, tot i què no es permet l’ús de roba texana. Així mateix no està permès el tabac ni els cigarrets electrònics en el decurs de la competició, ni les begudes alcohòliques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Tota la informació de la competició és podrà seguir des del web de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling: www.fcbb.cat


Barcelona, maig de 2019


   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades