HOME

     
   
 
 
QUART COMUNICAT
   
 
OPEN MEDITERRÀNIA
CHRISTMAS CHALLENGEEs comunica la celebració del X Open Mediterrània junt amb les bases de competició. Aquesta competició està organitzada pel Club Mediterrània amb la col·laboració de Baix Bowling i homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. La competició és individual amb handicap i se celebrarà a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts del 15 al 23 de desembre de 2018.


Participació

Aquesta competició és oberta a tots/es els/les jugadors/es amb llicència de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 2018-2019.


Sistema de joc de classificació

- Sèries de classificació de sis partides, canviant cada partida dues pistes a la dreta les pistes parells i dues pistes a l’esquerra les pistes imparells, amb possibilitat de sèries de repesca il·limitades. Hi haurà sorteig de pistes l’ inici de cada sèrie.

- S’aplicarà un handicap del 75% sobre 200 amb un màxim de 35 pals, que s’obtindrà de la llista oficial de la FCBB corresponent a la temporada 2017-2018. En cas de no tenir-ne, s’obtindrà de la temporada actual, amb un mínim de 18 partides. En el supòsit de no complir-se cap d’aquests requisits, s’ aplicarà el handicap de la millor sèrie de classificació de tot el torneig.

- En cas d’empat, en totes les fases del torneig es resoldrà de la següent manera:
· Es classificarà el/la jugador/a amb el handicap més baix
· Es classificarà el/la jugador/a amb la millor puntuació en la darrera
partida o penúltima i així successivament fins a desfer l’empat.
· Passaran a la final els/les 16 millors jugadors/es classificats/des amb handicap amb les millors sèries, les 2 millors dones que no estiguin dins els 16 anteriors i les 2 millors sèries amb handicap superior a 30 que no estiguin dins els 18 anteriors.
En qualsevol cas, jugaran la final 20 jugadors/es. Si un dels classificats no pogués assistir per causa justificada, la seva plaça l’ocuparà el/la següent jugador/a del quadre classificatori.


Semifinals i final

- Semifinal: Els/Les 20 jugadors/es classificats/des jugaran una sèrie de 4 partides, acumulant el 50% dels pals assolits a la sèrie de classificació.

- Final eliminatòria 1: Els/Les 8 millors classificats/des s’enfrontaran a 1 partida de la següent manera: 1r contra 8è, 2n contra 7è, 3r contra 6è i 4rt contra 5è.

- Final eliminatòria 2: El/La guanyador/a del 1r/8è s’enfrontarà contra el/la guanyador/a del 3r/6è i el/la guanyador/a del 2n/7è contra el/la guanyador/a del 4r/5è a una partida.

- Final eliminatòria 3: Els/Les 2 guanyadors/es de la final eliminatòria 2 s’enfrontaran a una partida per determinar el/la campió/na del torneig. Els/Les 2 jugadors/es eliminats/des en la final eliminatòria 2 s’enfrontaran a una partida per determinar les posicions 3r i 4rt.


Classificació final

La resta de posicions (5è-20è) la determinarà la suma de pals tirats a la final amb la suma acumulada de la classificació (4 partides + el 50% acumulat a les sèries de classificació).


Instal·lació, sèries i horaris de joc

- Instal·lació: Baix Bowling, Carretera de Sant Boi, 63-67, 08620 (Centre Comercial la Vailet) Sant Vicenç del Horts (93.656.79.10) Web: www.baixbowling.com

- Sèries de classificació:

Serie Dia Hora
S1 Dissabte 15 de Desembre 9:00h
S1 Dimarts 18 de Desembre 21:00h
S1 Dissabte 22 de Desembre 9:00h
S1 Dissabte 22 de Desembre 13:00h
FINAL Diumenge 23 de Desembre 10:00h


- L’organització es reserva el dret d’afegir i/o anul·lar sèries d’acord amb les inscripcions rebudes. Qualsevol canvi serà comunicat degudament. No se celebrarà cap sèrie que no hi hagi un mínim de 9 participants.

- Tota la informació del torneig està disponible al web de la federació www.fcbb.cat.


Instal·lació, sèries i horaris de joc

- Preu de la inscripció: 45€ per persona i sèrie de classificació (6 partides).

- Preu de la respesca: 30€

- Les inscripcions s’hauran de trametre al correu bcmediterrania@gmail.com, o bé per WhatsApp al número 687750138 fins dijous 13 de Desembre de 2018 fent constar nom, cognoms, club, número de llicència i dia de joc.


Premis*

POSICIÓ PREMI PER JUGADOR
1er 500€
2on 300€
3er 200€
4rt 150€
5è 100€
6è 90€
7è 80€
8è 78€
9è a 15è Paletilla gran reserva
16è a 20è Lot de Nadal


Si un/a jugador/a no es presenta sense haver justificat amb anterioritat i per escrit l’absència, es considerarà no presentat/da a efectes disciplinaris i haurà d’abonar el preu de la inscripció.
*Els premis estan calculats amb una participació mínima de 50 sèries i 35 repesques. En cas de no arribar a aquesta participació, els premis es modificaran proporcionalment a la participació real. Així mateix en el cas de superar el nombre de participants els premis augmentaran proporcionalment.

TERCER COMUNICAT
   
 
XV TORNEIG SEVEN 3


Es comunica la celebració de la 15ª edició del Torneig Seven-3 i les bases de competició. Aquesta competició està organitzada pel Club Seven-3, amb la col·laboració de Baix Bowling i homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

La competició és individual amb handicap i se celebrarà a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts del 13 al 18 de novembre de 2018.


1. Participació

Aquesta competició és oberta a tots els jugadors/es amb llicencia de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 2018-2019.


2. Sistema de joc de classificació

2.1. Sèries de classificació de sis partides, canviant dues pistes a la dreta cada partida, amb possibilitat de sèries de repesca il·limitades. Hi haurà sorteig de pistes l’ inici de cada sèrie.

2.2. S’aplicarà un handicap del 75% sobre 200 amb un màxim de 35 pals, que s’obtindrà de la ultima llista oficial de la FCBB corresponent a la temporada 2017-2018, amb un mínim de 18 partides. En el supòsit de no complir-se aquest requisit, s’ aplicarà el handicap de la millor sèrie de classificació de tot el torneig.

2.3. En cas d’empat en totes les fases del torneig es resoldrà de la següent manera:

2.3.1. Es classificarà el jugador/a amb el handicap més baix

2.3.2. Es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida o penúltima i així successivament fins a desfer l’empat.

2.3.4. Passaran a la final els 16 millors jugadors/es classificats amb handicap amb les millors sèries.


3. Semifinals i final

Els/les jugadors/es classificats jugaran tota la fase final partint del 50% dels pals assolits a la sèrie de classificació fins al final del torneig.

3.1. Semifinal: Els/les 16 jugadors/es millor classificats, disputaran una sèrie de 4 partides canviant parell de pistes cada partida, passant a la fase 2 els 8 jugadors/es millors classificats a la suma.

Pista 3 4 5 6 7 8 9 10
Jugador A 1er Classificat 3r Classificat 5è Classificat 7è Classificat 9è Classificat 11è Classificat 13è Classificat 15è Classificat
Jugador B 2on Classificat 4rt Classificat 6è Classificat 8è Classificat 10è Classificat 12è Classificat 14è Classificat 16è Classificat


3.2. Final fase 1: Els/les 8 jugadors/es millor classificats, disputaran una sèrie de 2 partides sense canvi de pista, passaran a la fase 2 els/les 3 millors jugadors/es classificats a la suma.

Pista 3 4 5 6 7 8 9 10
Jugador 1er Classificat 2n Classificat 3er Classificat 4rt Classificat 5è Classificat 6è Classificat 7è Classificat 8è Classificat


3.3 Final fase 2: La final de defensa de posició la disputaran els/les 3 millors jugadors/es enfrontant-se 2on contra el 3er a 1 partida, partint de 0, el guanyador s’enfrontarà al primer classificat/da a 1 partida. El 1er classificat podrà anar tirant a la pista 2 durant l’enfrontament. Hi hauran un parell de boles de prova abans de cada enfrontament.

Pista 7 8
Jugador 2n Classificat 3er Classificat


Pista 5 6
Jugador 1er Classificat 2on/3er Classificat4. Instal·lació, sèries i horaris de joc. 4.1. Instal·lació: Baix Bowling, Carretera de Sant Boi, 63-67, 08620 (Centre Comercial la Vailet) Sant Vicenç del Horts (936567910). Web: www.baixbowling.com

4.2. Sèries de classificació. Per poder celebrar una sèrie hi ha d’haver un mínim de 9 persones inscrites. L’organització del torneig es reserva el dret d’anul·lar o afegir sèries així com de modificar els premis d’acord amb les inscripcions rebudes. Qualsevol canvi serà comunicat degudament.

Serie Dia Hora
S1 Dimarts 13 de Novembre 21:00h
S2 Dimecres 14 de Novembre 21:00h
S3 Dijous 15 de Novembre 21:00h
S4 Dissabte 17 de Novembre 9:00h
S5 Dissabte 17 de Novembre 13:00h


4.3. Final

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE A LES 10:00h


5. Inscripcions.

Les inscripcions s’han de trametre per escrit, fent constar nom, cognoms, núm. de llicència i dia de joc a l’adreça electrònica torneigseven3@gmail.com fins al 12 d'Octubre del 2017.

El preu d’inscripció és de 45€ per persona i sèrie de classificació (6 partides), el preu de la repesca és de 25€ per persona (6 partides).

Les inscripcions s’abonaran en efectiu a la mateixa instal·lació abans de l’inici de cada sèrie. Es permetrà la reserva prèvia d’1 sèrie i 1 repesca. Un cop començada la competició s’obrirà una llista d’espera seguin l’ordre cronològic d’inscripció i d’acord amb els jugadors allà presents.


6. Premis

POSICIÓ PREMI PER JUGADOR
1er 600€
2on 300€
3er 150€
4rt 100€
5è 80€
6è 60€
7è 60€
8è 60€


*Els premis estan calculats amb una participació mínima de 50 participants, en cas de no arribar a aquesta participació els premis es modificaran proporcionalment a la participació real.


7. Normativa aplicable.

Si un jugador no es presenta a una de les series de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a la organització la seva absència, haurà d’abonar l’import de la inscripció.

No és imprescindible l’ús de l’equip de club, tot i què no és permet l’ús de roba texana ni pantalons curts per als homes d’acord amb la normativa de la WTBA. Així mateix no està permès el tabac ni els cigarrets electrònics en el decurs de la competició, ni les begudes alcohòliques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WTBA, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


8. Comitè organitzador.

El comitè organitzador està format per: Carlos Aviles, Meritxell Sánchez, Claudia Santacana, Juanjo Bustos i Fran Hernández. Aquest comitè vetllarà pel bon funcionament del torneig i farà complir la normativa així mateix, resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de la normativa vigent.

Tota la informació de la competició és podrà seguir des del web de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling: www.fcbb.cat.


Meritxell Sánchez Lloansí
Secretaria del Club Seven 3
Dijous 29 de Octubre del 2018


SEGON COMUNICAT
   
 
VII TORNEIG XTREME BOWLING CLUB


Torneig individual i amb handicap, organitzat per l'Xtreme Bowling Club i homologat per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, amb el patrocini de PROPAMSA i Germán Hernández Bello (Catalana Occidente). La Competició tindrà lloc a les instal•lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, del 15 al 21 d’octubre de 2018.


1. PARTICIPACIÓ:

La competició es oberta a tots els jugadors i jugadores amb llicència de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 2018-2019.

S’aplicarà el handicap oficial de la FCBB, d’acord amb els resultats oficials de la temporada 2017-2018 (darrera publicació), amb un mínim de 12 partides disputades, en el cas de no tenir aquest nombre de partides o bé no tenir mitjana per tractar-se d’un jugador nou, s'aplicarà el handicap resultant de la millor sèrie de classificació del torneig.

El nombre de repesques és il•limitat, sempre que hi hagi places lliures.


2. PREU:

El preu de la inscripció serà de 45€ per a la primera sèrie i de 30€ per a les sèries de repesca.


3. SISTEMA DE JOC:

La Competició constarà de 3 fases, una classificatòria, final fase 1 i final fase 2 amb defensa de posicio dels 3 primers llocs.

3.1. Fase de classificació:

Els jugadors/es faran una sèrie classificatòria de 6 partides canviant 2 pistes a la dreta cada partida.

Passaran a la final 20 jugadors: 16 millors classificat de les series de classificació , els 2 millors jugadors amb hándicap superior a 30, que no estiguin dins els 16 primers, i les 2 millors dones que no estiguin dins els 16 millors. Els 4 millors classificats passaran directament a la final fase 2. Els 16 jugadors/es restants jugaran la final fase 1.

3.2. Resolució d’empats:

En cas d'empat a les sèries de classificació, es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida. Si persisteix l'empat es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la penúltima partida i així successivament.

3.3. Fase Final:

Final 1: Els 16 jugadors/es classificats disputaran una serie de 4 partides, amb el mateix sistema de joc de les sèries de classificació i acumulant el 50% dels pals obtinguts. Els 8 millors classificats a la suma de pals, passaran a la final fase 2.

Final 2: La disputaran els 12 jugadors/es classificats: els 4 cap de llista amb els 8 millors de la fase1, fent una serie de 4 partides començant de zero, passant a la final de defensa de posició els 3 millors.

3.4 Defensa de posició:

Els 3 millors classificats s’enfrontaran a 1 partida de la següent manera: 2n contra 3r i el vencedor s’enfrontarà a una partida amb el 1r per determinar el campió/a. La resta de posicions (4t a 20è) la determinarà la suma de pals de la final.


4. SERIES CLASSIFICACIÓ
  • dimarts 16 a les 21.00h
  • dijous 18 a les 21.00 h
  • dissabte 20 a les 9:30 h
  • dissabte 20 a les 13.00 h


Els organitzadors del Torneig es reserven el dret d’afegir o anul•lar sèries en funció de les inscripcions, per celebrar-se una serie ha d’haver un mínim de 9 participants.


5. FINAL:

diumenge 21
Fase 1: de 9.30 a 11.30h
Fase 2: de 11.30 a 13.30
Defensa de posició

El lliurament de premis està previst a les 14 h un cop finalitzada la competició.


6. PREMIS:

Es repartiran un total de 1.360€ de la següent manera:

1er Classificat: 500€
2on Classificat: 250€
3er Classificat: 150€
4rt Classificat: 100€
5è-12è Classificat: 45€

L'organització del torneig es reserva el dret de modificar els premis en funció de les inscripcions. Qualsevol canvi serà comunicat degudament.


7. INSCRIPCIONS:

El termini d’inscripció finalitzarà el dia 14 d’octubre de 2018. En la inscripció s’ha de fer constar nom i cognoms, número de llicència, club, dies de joc i telèfon de contacte. Us podeu inscriure de tres maneres:

Per correu: torneig@xtremebowling.cat
Per telèfon o whatssapp : 608 904 971 (Ivan)

Tota la informació del Torneig estarà disponible al web de la federació www.fcbb.cat i al web del club, www.xtremebowling.cat


8. ABSÈNCIES:

Si un jugador/a no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a l’organització l’absència, es considerarà no presentat/da a efectes disciplinaris i haurà d’abonar el preu de la inscripció.

La retirada d’un jugador/a en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a l’organització es considerarà infracció disciplinària. En ambdós casos s’iniciarà el corresponent expedient disciplinari.


9. NORMATIVA APLICABLE:

S’aplicarà la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la Federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB


10. DISPOSICIÓ FINAL:

L’organització del torneig resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de normativa vigent.

Agraïm el suport i el patrocini de:
Barcelona, octubre 2018


PRIMER COMUNICAT
   
 
Joventut Al-Vici C.B.
IX Torneig Social 2018-2019
Del 25 al 30 de setembre de 2018
VI Trofeu Vila Sant Vicenç dels HortsTorneig de bowling obert a parelles de jugadors i amb handicap pels resultats, homologat per la FCBB per als jugadors catalans i organitzat pel Joventut Al-Vici C.B. amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i de Baix Bowling.


1. Participació:

1.1. La competició és oberta a tots els jugadors/es amb llicència federativa.

1.2. Les parelles podran ser mixtes i estar formades per jugadors de diferents clubs i federacions.


2. Sistema de joc de classificació

2.1. Totes les parelles jugaran 1 sèrie de classificació de 6 partides dividides en dos blocs de 3 partides. La pista on jugarà cada parella es determinarà per sorteig. Al final de cada partida es canviarà de pista. Las parelles en pistes parells canviaran dues pistes a la dreta; les parelles en pistes imparells canviaran dues pistes a l’esquerra. Les sèries de repesca, seran de 3 partides i il·limitades. Cada sèrie de repesca podrà substituir qualsevol de les sèries de 3 partides anteriors. Per a la classificació comptaran les 2 millors sèries de 3 partides de la parella.

2.2. S’aplicarà el handicap d’acord amb els resultats oficials de la FCBB corresponents a la temporada 2017-2018, amb un mínim de 18 partides. En cas de no tenir el mínim de partides exigides, s’aplicarà el handicap resultant de les partides que compten per a la classificació del torneig. Els jugadors/es de fora de Catalunya hauran d'acreditar la seva mitjana amb un certificat de la federació que representen. En cas de que no ho facin, també se’ls aplicarà el handicap resultant de les partides que compten per a la classificació del torneig.

2.3. Es classificaran per jugar la fase final les 12 millors parelles a la suma de les 6 millors partides (2 sèries de 3 partides).

2.4. En cas d’empat es classificarà la parella amb la millor puntuació en la darrera partida, si persisteix l’empat es classificarà la parella amb la millor puntuació de la penúltima partida i així successivament. Si tot i així persistís l’empat és classificarà la parella amb el handicap més baix.


3. Fase Final

3.1. Semifinal Petersen: Els 12 equips classificats per a la fase final es dividiran en dos grups:
  • El grup A el formaran els equips classificats en els llocs parells de la classificació (2,4,6....).
  • El grup B el formaran els equips classificats en els llocs senars de la classificació (1,3,5...).
S’enfrontaran totes les parelles de cada grup entre si a 1 partida. Cada enfrontament es jugarà en un parell de pistes.

3.2. Cada parella sortirà amb el 50% dels pals obtinguts en les sèries de classificació. En cada enfrontament l’equip guanyador obtindrà 50 pals de bonificació, i en cas d’empat 25 pals. Les partides que amb handicap estiguin entre 400 i 420 pals es bonificaran amb 10 pals, les que estiguin entre 421 i 440 pals tindran 15 pals de bonificació, i les partides de 441 en endavant tindran 25 pals de bonificació.

3.3. En cas de retirada d’un equip en la final, l’equip sense contrincant serà declarat guanyador de l'enfrontament. Si la incompareixença és d’un jugador, el jugador present, podrà jugar les seves partides per la seva individual sense puntuar. L’organització posarà un acompanyant per mantenir el ritme de la competició.

3.4. Final: Els equips s’enfrontaran a una partida partint de zero de la següent manera: l’equip 1r classificat del grup A contra l’equip 1r classificat del grup B per a la primera i segona posició; l’equip 2n classificat del grup A contra l’equip 2n classificat del grup B per a la tercera i quarta posició; i així successivament.

Ordre de pistes per la final

FINAL
Pista Equip VS Equip Pista
6 1er A 1er B 5
4 2on A 2on B 3
7 3er A 3er B 8
1 4rt A 4rt B 2
12 5è A 5è B 11
9 6è A 6è B 104. Instal·lació de joc, sèries i horaris

4.1. Instal·lació de joc: Baix Bowling, Carretera de Sant Boi, 63-67, 08620 Sant Vicenç dels Horts (Centre Comercial la Vailet)

4.2. Sèries de classificació i repesca

Dimarts 25 de setembre
S1 21.00h

Dimecres 26 de setembre
S2 21.00h

Dijous 27 de setembre
S3 21.00h

Dissabte 29 de setembre
S4 9.30h

12.30h a 13.00h Manteniment de pistes
S5 13.00h

Per poder celebrar una sèrie hi ha d’haver un mínim de 6 parelles inscrites.

L’organització es reserva el dret d’afegir o cancel·lar sèries en funció de les inscripcions.

4.3. Horaris de la fase final:

Diumenge 30 de setembre
10.00h a 12.30h Semifinal Petersen (5 partides)
12.30h a 12.45h Descans
12.45h a 13.30h Final (1 partida)
13.35h a 14.00h Lliurament de premis i trofeus5. Inscripcions

5.1. Les inscripcions s’efectuaran per escrit a l’adreça electrònica bowling@javcb.cat fins el 21 de setembre de 2018. També s’admetran inscripcions al telèfon 685 531 251 (Jordi Tubella). El preu de les inscripcions és de 90€ per parella i sèrie de classificació (6 partides). El preu per sèrie de repesca és de 40€ per parella (3 partides).

5.2. Els jugadors de fora de Catalunya tindran preferència en les sèries classificatòries del dissabte 29 de setembre, per motius de desplaçament. En les sèries de repesca es donarà prioritat a las parelles que menys repesques hagin fet.

5.3. L’organització admet reserva prèvia d’una sèrie de repesca abans de l’inici de la competició. Un cop començada la competició només és permetrà tenir dues sèries reservades.

5.4. L’organització permet jugar sèries de repesca en qualsevol jornada, sempre que hi hagi pistes lliures, però prioritzarà las sèries de classificació a les sèries de repesca.


6. Normativa aplicable

6.1. Si un equip no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a l’organització l’absència, haurà d'abonar el import de la inscripció.

6.2. La retirada d’un equip en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a l’organització, implicarà la pèrdua de qualsevol premi o ajut al qual poguessin tenir dret.

6.3. Tots els participants hauran de vestir l’uniforme del seu club.

En tot allò no previst en el present reglament s’aplicarà, la normativa de la World Bowling (WTBA), i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


7. Premis

6è Trofeu Vila Sant Vicenç dels Horts a la parella Campiona per gentilesa de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i trofeus a les parelles classificades en 2n i 3r lloc.

Ajuts per despeses de competició (1)
Posició Ajut
1 800
2 400
3 200
4 100
5 90
6 85
7 80
8 75
9 70
10 60
11 50
12 40
Millor repesca 50


(1) Els ajuts s’han calculat amb una participació mínima de 35 parelles i 27 repesques. En cas de no arribar a aquesta participació els ajuts es modificaran proporcionalment a la participació real.
Sant Vicenç dels Horts, 10 de juliol de 2018


Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades