HOME

     
   
 
 
SISÈ COMUNICAT
   
  V Torneig Diamond Bowling Club


Torneig organitzat pel Diamond Bowling Club i homologat per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


DATES I LLOC DE CELEBRACIÓ

Es celebrarà del 27 al 31 de Març de 2019 a les instal·lacions de New Park Bowling Terrassa.


PARTICIPACIÓ

Obert a tots els jugadors i jugadores amb llicència de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 2018-2019 vigent.

La competició serà amb handicap en totes les seves fases. El handicap d’aplicació serà el 75% sobre 200, amb un màxim de 35 pals d’acord amb els resultats de la darrera llista oficial corresponent a la temporada 2018-2019 amb un mínim de 18 partides, en el cas de no tenir suficients partides o bé no figurar a la llista s’aplicarà el handicap corresponent als resultats de la temporada 2017-2018, amb el mateix mínim de 18 partides. En el cas de no complir-se cap d’aquestes dues opcions s’aplicarà el handicap que resulti de la millor sèrie de classificació.

Es podran jugar sèries de repesca il·limitades, sempre tenint en compte que tindran preferència d’inscripció els jugadors que hagin jugat menys sèries.


FASE DE CLASSIFICACIÓ

Els jugadors/es faran una sèrie classificatòria de 6 partides canviant 2 pistes a la dreta cada dues partides. A la fase de classificació s’assignaran les pistes per sorteig.

Passaran a la fase final un total de 20 jugadors/es:

➢ Els 15 primers jugadors classificats a la fase de classificació amb la modalitat de HANDICAP.

➢ El primer jugador/a classificat amb la modalitat de SCRATCH no classificat entre els 15 jugadors citats anteriorment.

➢ El millor jugador/a classificat/da de 2a categoria amb HANDICAP no classificat/da entre els 16 jugadors citats anteriorment.

➢ El millor jugador classificat de 3a categoria amb HANDICAP no classificat entre els 17 jugadors citats anteriorment.

➢ Els 2 primers jugadors/es classificats/des amb la modalitat de “Desesperado” no classificats entre els 18 jugadors citats anteriorment.

Els 4 millors jugadors de la classificació general passaran directament a la fase final 2. En cas d'empat a les sèries de classificació, es classificarà el jugador/a amb menys handicap. Si persisteix l ́empat es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació amb handicap en la darrera partida. Si segueix l'empat es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la penúltima partida i així successivament.


FASE FINAL

FINAL FASE 1: Es parteix de 0 pals i cadascú amb el handicap corresponent.

Els jugadors i jugadores classificats de la posició 5 a la posició 20, formaran grups de quatre jugadors segons les posicions en que s'han classificat:

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4
5-9-16-20 6-10-15-19 7-11-14-18 8-12-13-17


Es jugarà una sèrie de 4 partides canviant 2 pistes a la dreta cada partida.

Passaran a la següent fase els dos millors classificats de cada grup.

FINAL FASE 2: Es parteix de 0 pals i cadascú amb el handicap corresponent.

Els vuit classificats de la final fase 1 s'afegiran als classificats de la posició 1 a la posició 4, formant grups de tres jugadors:

Grup 1 Posició 1 + Els dos classificats del grup 4 de la final fase 1
Grup 2 Posició 2 + Els dos classificats del grup 3 de la final fase 1
Grup 3 Posició 3 + Els dos classificats del grup 2 de la final fase 1
Grup 4 Posició 4 + Els dos classificats del grup 1 de la final fase 1


Es jugarà una sèrie de 3 partides canviant 2 pistes a la dreta cada partida.

Passarà a la fase final 3 el millor classificat de cada grup.

A la final fase 1 i fase 2, els jugadors de cada grup s'emplaçaran al mateix parell de pistes. El millor classificat de cada fase escollirà pista i la resta de grups es col·locaran successivament cap a la dreta.

FINAL FASE 3: Es parteix de 0 pals i cadascú amb el handicap corresponent.

Jugaran aquesta fase els 4 classificats de la fase final 2 de la següent manera:

➢ Jugaran a una partida els 4 jugadors on els dos que obtinguin pitjor puntuació quedarà eliminats i seran 3r i 4rt classificat, segons el resultat d'aquesta partida.

➢ Jugaran els 2 jugadors restants de nou a una partida per determinar el guanyador del torneig.

Les dos partides es jugaran en el mateix parell de pistes, escollides pel jugador classificat amb millor suma de pals + handicap de la fase final 2.


SÈRIES DE CLASSIFICACIÓ

S1: Dimecres 27 de Març a les 21:00 h.
S2: Dijous 28 de Març a les 21:00 h.
S3: Dissabte 30 de Març a les 09:00 h.
S4: Dissabte 30 de Març a les 12:30 h.
Desesperado: Dissabte 30 de Març a les 15:30h (*)
(*) Una partida (sense manteniment de pistes) i assignant la pista per sorteig. És necessari haver jugat un mínim de sèrie i primera repesca per poder optar-hi.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar o afegir sèries d’acord amb les inscripcions rebudes.


FINAL

Diumenge 31 de Març a les 10:00 h Fase final 1.
Diumenge 31 de Març a les 12:00 manteniment de pistes.
Diumenge 31 de Març a les 12:30h Fase final 2.
Diumenge 31 de Març a les 14:00h Fase final 3.
Diumenge 31 de Març a les 14:30 h lliurament de premis.


PREMIS:

1er Classificat 500 11è Classificat 60
2on Classificat 300 12è Classificat 60
3er Classificat 200 13è Classificat 30
4rt Classificat 100 14è Classificat 30
5è Classificat 80 15è Classificat 30
6è Classificat 80 16è Classificat 30
7è Classificat 60 17è Classificat 30
8è Classificat 60 18è Classificat 30
9è Classificat 60 91è Classificat 30
10è Classificat 60 20è Classificat 30


Els premis s’han calculat amb una participació mínima de 40 participants i 25 repesques. En cas de no arribar a aquesta participació, els premis es podran modificar proporcionalment a la participació real.


INSCRIPCIONS

Les inscripcions s'han de trametre al correu electrònic diamondbc@hotmail.com, fins el dia 25 de Març de 2019, fent constar nom i cognoms, número de llicència dels jugadors, club, dies de joc i telèfon de contacte.

També s'admetran inscripcions al telèfon següent: 644 264 300 (Oriol).

El preu d’inscripció és de 45 €.

El preu de les repesques és de 30€ i de 12€ per la partida de Desesperado.

Un jugador podrà jugar sèries de repesca il·limitades. Es permetrà la reserva prèvia d’1 sèrie i 1 repesca.

Les inscripcions s’abonaran en efectiu a la mateixa instal·lació abans de l’inici de cada sèrie.

Tota la informació del torneig la podreu consultar al web de la Federació www.fcbb.cat


NORMATIVA APLICABLE

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WTBA, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


Sant Vicenç dels Horts, desembre de 2018
CINQUÈ COMUNICAT
   
  6è Torneig de Reis
Convocatòria - Reglament i Bases de CompeticióEs convoca el 6 è Torneig de Reis, que tindrà lloc a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts. La competició està organitzada per Baix Bowling i homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, aquesta competició es regirà per la normativa de la WTBA com totes les competicions homologades per la FCBB.


1. Participació

Aquesta competició és oberta a tots/es els jugadors/es amb la llicència catalana de la temporada 2018-2019.


2. Sistema de joc de classificació

2.1.- Sèries de classificació de sis partides, canviant quatre pistes a la dreta cada dues partides, amb possibilitat de sèries de repesca il·limitades. Hi haurà sorteig de pistes al inici de cada sèrie.

2.2.- La competició serà amb handicap en totes les seves fases. El handicap d’aplicació serà el 75% sobre 210, amb un màxim de 35 pals d’acord amb els resultats de la llista oficial corresponent a la temporada 2018-2019 amb un mínim de 18 partides, en el cas de no tenir suficients partides o bé no figurar a la llista s’aplicarà el handicap corresponent als resultats de la temporada 2017-2018. En el cas de no complir-se cap d’aquestes dues opcions s’aplicarà el handicap que resulti de la millor sèrie de classificació.

2.3.- En cas d’empat, en totes les fases del torneig, es resoldrà de la següent manera:

2.3.1.- Es classificarà el jugador/a amb el handicap més baix.

2.3.2.- Es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida o penúltima i així successivament fins a desfer l’empat.

2.3.4.- Passaran a la final els/les 18 millors jugadors/es classificats amb handicap amb les millors sèries més les 2 millors dones que no estiguin entre els/les 18 primers.


3. Semifinals i final

3.1.- Semifinal: Els/les 20 jugadors/es millor classificats, disputaran una sèrie de 4 partides, acumulant el 50% dels pals assolits a la sèrie de classificació.

3.2.- Final eliminatòria 1: Els/les 8 millors classificats s’enfrontaran a 1 partida de la següent manera: 1r contra 8è, 2n contra 7è etc...

3.3.- Final eliminatòria 2: el guanyador del 1r/8è s’enfrontarà contra el guanyador del 3r / 6è i el guanyador del 2n/7è contra el 4r/5è a una partida

3.4.- Classificacions: la resta de posicions (4r-20è) la determinarà la suma de pals tirants a la final amb la suma acumulada de la classificació (4partides + el 50%).


4. Instal·lació, sèries i horaris de joc

4.1.- Instal·lació: Baix Bowling, Carretera de Sant Boi, 63-67, 08620 (Centre Comercial la Vailet) Sant Vicenç del Horts (93.656.79.10) Web: www.baixbowling.com.

4.2.- Sèries de classificació:

Serie Dia Hora
S1 Dimarts 8 de gener 21:00h
S1 Dimecres 9 de gener 21:00h
S1 Dijous 10 de gener 21:00h
S1 Dissabte 12 de gener 09:00h
S1 Dissabte 12 de gener 13:00h
FINAL Diumenge 12 de gener 10:00h


4.3.- L’organització es reserva el dret d’afegir i/o anul·lar sèries d’acord amb les inscripcions rebudes.

4.4.- Tota la informació del torneig està disponible al web de la federació www.fcbb.cat.


5. Inscripcions

Les inscripcions s’han de trametre per escrit, fent constar nom, cognoms, núm. de llicència i dia de joc a l’adreça electrònica info@baixbowling.com fins el 8 de gener. També s’admetran reserves al telèfon de la bolera 936 567 910 (Marcial)

El preu d’inscripció és de 45€ per persona i sèrie de classificació (6 partides), el preu de la repesca és de 30€ per persona (6 partides).


6. Premis

Campió Bola gama alta + bola gama mitja + bossa 3 boles amb rodes i trofeu
Subcampió Bola gama alta + bola remat i trofeu
3er Classificat Bola gama alta i trofeu
4rt Classificat Bola gama alta (oferta) i trofeu
5è Classificat Bola gama mitja (oferta)
6è Classificat Bola gama baixa o remat
7è i 8è Classificat Bola remat
9è i 10è Classificat Bossa tres boles amb rodes
11è i 12è Classificats Espatlla ibèrica
13è i 14è Classificats Espatlla reserva i llot productes
15è i 16è Classificats Espatlla serrana
17è a 20è Classificats Lot vins Rioja, Ribera de Duero Reserva i Albariño


Totes les boles porten inclosa la perforació. Hi haurà obsequi per a tots els/les participants


Sant Vicenç dels Horts, desembre de 2018
QUART COMUNICAT
   
 
OPEN MEDITERRÀNIA
CHRISTMAS CHALLENGEEs comunica la celebració del X Open Mediterrània junt amb les bases de competició. Aquesta competició està organitzada pel Club Mediterrània amb la col·laboració de Baix Bowling i homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. La competició és individual amb handicap i se celebrarà a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts del 15 al 23 de desembre de 2018.


Participació

Aquesta competició és oberta a tots/es els/les jugadors/es amb llicència de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 2018-2019.


Sistema de joc de classificació

- Sèries de classificació de sis partides, canviant cada partida dues pistes a la dreta les pistes parells i dues pistes a l’esquerra les pistes imparells, amb possibilitat de sèries de repesca il·limitades. Hi haurà sorteig de pistes l’ inici de cada sèrie.

- S’aplicarà un handicap del 75% sobre 200 amb un màxim de 35 pals, que s’obtindrà de la llista oficial de la FCBB corresponent a la temporada 2017-2018. En cas de no tenir-ne, s’obtindrà de la temporada actual, amb un mínim de 18 partides. En el supòsit de no complir-se cap d’aquests requisits, s’ aplicarà el handicap de la millor sèrie de classificació de tot el torneig.

- En cas d’empat, en totes les fases del torneig es resoldrà de la següent manera:
· Es classificarà el/la jugador/a amb el handicap més baix
· Es classificarà el/la jugador/a amb la millor puntuació en la darrera
partida o penúltima i així successivament fins a desfer l’empat.
· Passaran a la final els/les 16 millors jugadors/es classificats/des amb handicap amb les millors sèries, les 2 millors dones que no estiguin dins els 16 anteriors i les 2 millors sèries amb handicap superior a 30 que no estiguin dins els 18 anteriors.
En qualsevol cas, jugaran la final 20 jugadors/es. Si un dels classificats no pogués assistir per causa justificada, la seva plaça l’ocuparà el/la següent jugador/a del quadre classificatori.


Semifinals i final

- Semifinal: Els/Les 20 jugadors/es classificats/des jugaran una sèrie de 4 partides, acumulant el 50% dels pals assolits a la sèrie de classificació.

- Final eliminatòria 1: Els/Les 8 millors classificats/des s’enfrontaran a 1 partida de la següent manera: 1r contra 8è, 2n contra 7è, 3r contra 6è i 4rt contra 5è.

- Final eliminatòria 2: El/La guanyador/a del 1r/8è s’enfrontarà contra el/la guanyador/a del 3r/6è i el/la guanyador/a del 2n/7è contra el/la guanyador/a del 4r/5è a una partida.

- Final eliminatòria 3: Els/Les 2 guanyadors/es de la final eliminatòria 2 s’enfrontaran a una partida per determinar el/la campió/na del torneig. Els/Les 2 jugadors/es eliminats/des en la final eliminatòria 2 s’enfrontaran a una partida per determinar les posicions 3r i 4rt.


Classificació final

La resta de posicions (5è-20è) la determinarà la suma de pals tirats a la final amb la suma acumulada de la classificació (4 partides + el 50% acumulat a les sèries de classificació).


Instal·lació, sèries i horaris de joc

- Instal·lació: Baix Bowling, Carretera de Sant Boi, 63-67, 08620 (Centre Comercial la Vailet) Sant Vicenç del Horts (93.656.79.10) Web: www.baixbowling.com

- Sèries de classificació:

Serie Dia Hora
S1 Dissabte 15 de Desembre 9:00h
S1 Dimarts 18 de Desembre 21:00h
S1 Dissabte 22 de Desembre 9:00h
S1 Dissabte 22 de Desembre 13:00h
FINAL Diumenge 23 de Desembre 10:00h


- L’organització es reserva el dret d’afegir i/o anul·lar sèries d’acord amb les inscripcions rebudes. Qualsevol canvi serà comunicat degudament. No se celebrarà cap sèrie que no hi hagi un mínim de 9 participants.

- Tota la informació del torneig està disponible al web de la federació www.fcbb.cat.


Instal·lació, sèries i horaris de joc

- Preu de la inscripció: 45€ per persona i sèrie de classificació (6 partides).

- Preu de la respesca: 30€

- Les inscripcions s’hauran de trametre al correu bcmediterrania@gmail.com, o bé per WhatsApp al número 687750138 fins dijous 13 de Desembre de 2018 fent constar nom, cognoms, club, número de llicència i dia de joc.


Premis*

POSICIÓ PREMI PER JUGADOR
1er 500€
2on 300€
3er 200€
4rt 150€
5è 100€
6è 90€
7è 80€
8è 78€
9è a 15è Paletilla gran reserva
16è a 20è Lot de Nadal


Si un/a jugador/a no es presenta sense haver justificat amb anterioritat i per escrit l’absència, es considerarà no presentat/da a efectes disciplinaris i haurà d’abonar el preu de la inscripció.
*Els premis estan calculats amb una participació mínima de 50 sèries i 35 repesques. En cas de no arribar a aquesta participació, els premis es modificaran proporcionalment a la participació real. Així mateix en el cas de superar el nombre de participants els premis augmentaran proporcionalment.

TERCER COMUNICAT
   
 
XV TORNEIG SEVEN 3


Es comunica la celebració de la 15ª edició del Torneig Seven-3 i les bases de competició. Aquesta competició està organitzada pel Club Seven-3, amb la col·laboració de Baix Bowling i homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

La competició és individual amb handicap i se celebrarà a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts del 13 al 18 de novembre de 2018.


1. Participació

Aquesta competició és oberta a tots els jugadors/es amb llicencia de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 2018-2019.


2. Sistema de joc de classificació

2.1. Sèries de classificació de sis partides, canviant dues pistes a la dreta cada partida, amb possibilitat de sèries de repesca il·limitades. Hi haurà sorteig de pistes l’ inici de cada sèrie.

2.2. S’aplicarà un handicap del 75% sobre 200 amb un màxim de 35 pals, que s’obtindrà de la ultima llista oficial de la FCBB corresponent a la temporada 2017-2018, amb un mínim de 18 partides. En el supòsit de no complir-se aquest requisit, s’ aplicarà el handicap de la millor sèrie de classificació de tot el torneig.

2.3. En cas d’empat en totes les fases del torneig es resoldrà de la següent manera:

2.3.1. Es classificarà el jugador/a amb el handicap més baix

2.3.2. Es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida o penúltima i així successivament fins a desfer l’empat.

2.3.4. Passaran a la final els 16 millors jugadors/es classificats amb handicap amb les millors sèries.


3. Semifinals i final

Els/les jugadors/es classificats jugaran tota la fase final partint del 50% dels pals assolits a la sèrie de classificació fins al final del torneig.

3.1. Semifinal: Els/les 16 jugadors/es millor classificats, disputaran una sèrie de 4 partides canviant parell de pistes cada partida, passant a la fase 2 els 8 jugadors/es millors classificats a la suma.

Pista 3 4 5 6 7 8 9 10
Jugador A 1er Classificat 3r Classificat 5è Classificat 7è Classificat 9è Classificat 11è Classificat 13è Classificat 15è Classificat
Jugador B 2on Classificat 4rt Classificat 6è Classificat 8è Classificat 10è Classificat 12è Classificat 14è Classificat 16è Classificat


3.2. Final fase 1: Els/les 8 jugadors/es millor classificats, disputaran una sèrie de 2 partides sense canvi de pista, passaran a la fase 2 els/les 3 millors jugadors/es classificats a la suma.

Pista 3 4 5 6 7 8 9 10
Jugador 1er Classificat 2n Classificat 3er Classificat 4rt Classificat 5è Classificat 6è Classificat 7è Classificat 8è Classificat


3.3 Final fase 2: La final de defensa de posició la disputaran els/les 3 millors jugadors/es enfrontant-se 2on contra el 3er a 1 partida, partint de 0, el guanyador s’enfrontarà al primer classificat/da a 1 partida. El 1er classificat podrà anar tirant a la pista 2 durant l’enfrontament. Hi hauran un parell de boles de prova abans de cada enfrontament.

Pista 7 8
Jugador 2n Classificat 3er Classificat


Pista 5 6
Jugador 1er Classificat 2on/3er Classificat4. Instal·lació, sèries i horaris de joc. 4.1. Instal·lació: Baix Bowling, Carretera de Sant Boi, 63-67, 08620 (Centre Comercial la Vailet) Sant Vicenç del Horts (936567910). Web: www.baixbowling.com

4.2. Sèries de classificació. Per poder celebrar una sèrie hi ha d’haver un mínim de 9 persones inscrites. L’organització del torneig es reserva el dret d’anul·lar o afegir sèries així com de modificar els premis d’acord amb les inscripcions rebudes. Qualsevol canvi serà comunicat degudament.

Serie Dia Hora
S1 Dimarts 13 de Novembre 21:00h
S2 Dimecres 14 de Novembre 21:00h
S3 Dijous 15 de Novembre 21:00h
S4 Dissabte 17 de Novembre 9:00h
S5 Dissabte 17 de Novembre 13:00h


4.3. Final

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE A LES 10:00h


5. Inscripcions.

Les inscripcions s’han de trametre per escrit, fent constar nom, cognoms, núm. de llicència i dia de joc a l’adreça electrònica torneigseven3@gmail.com fins al 12 d'Octubre del 2017.

El preu d’inscripció és de 45€ per persona i sèrie de classificació (6 partides), el preu de la repesca és de 25€ per persona (6 partides).

Les inscripcions s’abonaran en efectiu a la mateixa instal·lació abans de l’inici de cada sèrie. Es permetrà la reserva prèvia d’1 sèrie i 1 repesca. Un cop començada la competició s’obrirà una llista d’espera seguin l’ordre cronològic d’inscripció i d’acord amb els jugadors allà presents.


6. Premis

POSICIÓ PREMI PER JUGADOR
1er 600€
2on 300€
3er 150€
4rt 100€
5è 80€
6è 60€
7è 60€
8è 60€


*Els premis estan calculats amb una participació mínima de 50 participants, en cas de no arribar a aquesta participació els premis es modificaran proporcionalment a la participació real.


7. Normativa aplicable.

Si un jugador no es presenta a una de les series de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a la organització la seva absència, haurà d’abonar l’import de la inscripció.

No és imprescindible l’ús de l’equip de club, tot i què no és permet l’ús de roba texana ni pantalons curts per als homes d’acord amb la normativa de la WTBA. Així mateix no està permès el tabac ni els cigarrets electrònics en el decurs de la competició, ni les begudes alcohòliques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WTBA, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


8. Comitè organitzador.

El comitè organitzador està format per: Carlos Aviles, Meritxell Sánchez, Claudia Santacana, Juanjo Bustos i Fran Hernández. Aquest comitè vetllarà pel bon funcionament del torneig i farà complir la normativa així mateix, resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de la normativa vigent.

Tota la informació de la competició és podrà seguir des del web de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling: www.fcbb.cat.


Meritxell Sánchez Lloansí
Secretaria del Club Seven 3
Dijous 29 de Octubre del 2018


SEGON COMUNICAT
   
 
VII TORNEIG XTREME BOWLING CLUB


Torneig individual i amb handicap, organitzat per l'Xtreme Bowling Club i homologat per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, amb el patrocini de PROPAMSA i Germán Hernández Bello (Catalana Occidente). La Competició tindrà lloc a les instal•lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, del 15 al 21 d’octubre de 2018.


1. PARTICIPACIÓ:

La competició es oberta a tots els jugadors i jugadores amb llicència de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 2018-2019.

S’aplicarà el handicap oficial de la FCBB, d’acord amb els resultats oficials de la temporada 2017-2018 (darrera publicació), amb un mínim de 12 partides disputades, en el cas de no tenir aquest nombre de partides o bé no tenir mitjana per tractar-se d’un jugador nou, s'aplicarà el handicap resultant de la millor sèrie de classificació del torneig.

El nombre de repesques és il•limitat, sempre que hi hagi places lliures.


2. PREU:

El preu de la inscripció serà de 45€ per a la primera sèrie i de 30€ per a les sèries de repesca.


3. SISTEMA DE JOC:

La Competició constarà de 3 fases, una classificatòria, final fase 1 i final fase 2 amb defensa de posicio dels 3 primers llocs.

3.1. Fase de classificació:

Els jugadors/es faran una sèrie classificatòria de 6 partides canviant 2 pistes a la dreta cada partida.

Passaran a la final 20 jugadors: 16 millors classificat de les series de classificació , els 2 millors jugadors amb hándicap superior a 30, que no estiguin dins els 16 primers, i les 2 millors dones que no estiguin dins els 16 millors. Els 4 millors classificats passaran directament a la final fase 2. Els 16 jugadors/es restants jugaran la final fase 1.

3.2. Resolució d’empats:

En cas d'empat a les sèries de classificació, es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida. Si persisteix l'empat es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la penúltima partida i així successivament.

3.3. Fase Final:

Final 1: Els 16 jugadors/es classificats disputaran una serie de 4 partides, amb el mateix sistema de joc de les sèries de classificació i acumulant el 50% dels pals obtinguts. Els 8 millors classificats a la suma de pals, passaran a la final fase 2.

Final 2: La disputaran els 12 jugadors/es classificats: els 4 cap de llista amb els 8 millors de la fase1, fent una serie de 4 partides començant de zero, passant a la final de defensa de posició els 3 millors.

3.4 Defensa de posició:

Els 3 millors classificats s’enfrontaran a 1 partida de la següent manera: 2n contra 3r i el vencedor s’enfrontarà a una partida amb el 1r per determinar el campió/a. La resta de posicions (4t a 20è) la determinarà la suma de pals de la final.


4. SERIES CLASSIFICACIÓ
  • dimarts 16 a les 21.00h
  • dijous 18 a les 21.00 h
  • dissabte 20 a les 9:30 h
  • dissabte 20 a les 13.00 h


Els organitzadors del Torneig es reserven el dret d’afegir o anul•lar sèries en funció de les inscripcions, per celebrar-se una serie ha d’haver un mínim de 9 participants.


5. FINAL:

diumenge 21
Fase 1: de 9.30 a 11.30h
Fase 2: de 11.30 a 13.30
Defensa de posició

El lliurament de premis està previst a les 14 h un cop finalitzada la competició.


6. PREMIS:

Es repartiran un total de 1.360€ de la següent manera:

1er Classificat: 500€
2on Classificat: 250€
3er Classificat: 150€
4rt Classificat: 100€
5è-12è Classificat: 45€

L'organització del torneig es reserva el dret de modificar els premis en funció de les inscripcions. Qualsevol canvi serà comunicat degudament.


7. INSCRIPCIONS:

El termini d’inscripció finalitzarà el dia 14 d’octubre de 2018. En la inscripció s’ha de fer constar nom i cognoms, número de llicència, club, dies de joc i telèfon de contacte. Us podeu inscriure de tres maneres:

Per correu: torneig@xtremebowling.cat
Per telèfon o whatssapp : 608 904 971 (Ivan)

Tota la informació del Torneig estarà disponible al web de la federació www.fcbb.cat i al web del club, www.xtremebowling.cat


8. ABSÈNCIES:

Si un jugador/a no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a l’organització l’absència, es considerarà no presentat/da a efectes disciplinaris i haurà d’abonar el preu de la inscripció.

La retirada d’un jugador/a en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a l’organització es considerarà infracció disciplinària. En ambdós casos s’iniciarà el corresponent expedient disciplinari.


9. NORMATIVA APLICABLE:

S’aplicarà la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la Federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB


10. DISPOSICIÓ FINAL:

L’organització del torneig resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de normativa vigent.

Agraïm el suport i el patrocini de:
Barcelona, octubre 2018


PRIMER COMUNICAT
   
 
Joventut Al-Vici C.B.
IX Torneig Social 2018-2019
Del 25 al 30 de setembre de 2018
VI Trofeu Vila Sant Vicenç dels HortsTorneig de bowling obert a parelles de jugadors i amb handicap pels resultats, homologat per la FCBB per als jugadors catalans i organitzat pel Joventut Al-Vici C.B. amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i de Baix Bowling.


1. Participació:

1.1. La competició és oberta a tots els jugadors/es amb llicència federativa.

1.2. Les parelles podran ser mixtes i estar formades per jugadors de diferents clubs i federacions.


2. Sistema de joc de classificació

2.1. Totes les parelles jugaran 1 sèrie de classificació de 6 partides dividides en dos blocs de 3 partides. La pista on jugarà cada parella es determinarà per sorteig. Al final de cada partida es canviarà de pista. Las parelles en pistes parells canviaran dues pistes a la dreta; les parelles en pistes imparells canviaran dues pistes a l’esquerra. Les sèries de repesca, seran de 3 partides i il·limitades. Cada sèrie de repesca podrà substituir qualsevol de les sèries de 3 partides anteriors. Per a la classificació comptaran les 2 millors sèries de 3 partides de la parella.

2.2. S’aplicarà el handicap d’acord amb els resultats oficials de la FCBB corresponents a la temporada 2017-2018, amb un mínim de 18 partides. En cas de no tenir el mínim de partides exigides, s’aplicarà el handicap resultant de les partides que compten per a la classificació del torneig. Els jugadors/es de fora de Catalunya hauran d'acreditar la seva mitjana amb un certificat de la federació que representen. En cas de que no ho facin, també se’ls aplicarà el handicap resultant de les partides que compten per a la classificació del torneig.

2.3. Es classificaran per jugar la fase final les 12 millors parelles a la suma de les 6 millors partides (2 sèries de 3 partides).

2.4. En cas d’empat es classificarà la parella amb la millor puntuació en la darrera partida, si persisteix l’empat es classificarà la parella amb la millor puntuació de la penúltima partida i així successivament. Si tot i així persistís l’empat és classificarà la parella amb el handicap més baix.


3. Fase Final

3.1. Semifinal Petersen: Els 12 equips classificats per a la fase final es dividiran en dos grups:
  • El grup A el formaran els equips classificats en els llocs parells de la classificació (2,4,6....).
  • El grup B el formaran els equips classificats en els llocs senars de la classificació (1,3,5...).
S’enfrontaran totes les parelles de cada grup entre si a 1 partida. Cada enfrontament es jugarà en un parell de pistes.

3.2. Cada parella sortirà amb el 50% dels pals obtinguts en les sèries de classificació. En cada enfrontament l’equip guanyador obtindrà 50 pals de bonificació, i en cas d’empat 25 pals. Les partides que amb handicap estiguin entre 400 i 420 pals es bonificaran amb 10 pals, les que estiguin entre 421 i 440 pals tindran 15 pals de bonificació, i les partides de 441 en endavant tindran 25 pals de bonificació.

3.3. En cas de retirada d’un equip en la final, l’equip sense contrincant serà declarat guanyador de l'enfrontament. Si la incompareixença és d’un jugador, el jugador present, podrà jugar les seves partides per la seva individual sense puntuar. L’organització posarà un acompanyant per mantenir el ritme de la competició.

3.4. Final: Els equips s’enfrontaran a una partida partint de zero de la següent manera: l’equip 1r classificat del grup A contra l’equip 1r classificat del grup B per a la primera i segona posició; l’equip 2n classificat del grup A contra l’equip 2n classificat del grup B per a la tercera i quarta posició; i així successivament.

Ordre de pistes per la final

FINAL
Pista Equip VS Equip Pista
6 1er A 1er B 5
4 2on A 2on B 3
7 3er A 3er B 8
1 4rt A 4rt B 2
12 5è A 5è B 11
9 6è A 6è B 104. Instal·lació de joc, sèries i horaris

4.1. Instal·lació de joc: Baix Bowling, Carretera de Sant Boi, 63-67, 08620 Sant Vicenç dels Horts (Centre Comercial la Vailet)

4.2. Sèries de classificació i repesca

Dimarts 25 de setembre
S1 21.00h

Dimecres 26 de setembre
S2 21.00h

Dijous 27 de setembre
S3 21.00h

Dissabte 29 de setembre
S4 9.30h

12.30h a 13.00h Manteniment de pistes
S5 13.00h

Per poder celebrar una sèrie hi ha d’haver un mínim de 6 parelles inscrites.

L’organització es reserva el dret d’afegir o cancel·lar sèries en funció de les inscripcions.

4.3. Horaris de la fase final:

Diumenge 30 de setembre
10.00h a 12.30h Semifinal Petersen (5 partides)
12.30h a 12.45h Descans
12.45h a 13.30h Final (1 partida)
13.35h a 14.00h Lliurament de premis i trofeus5. Inscripcions

5.1. Les inscripcions s’efectuaran per escrit a l’adreça electrònica bowling@javcb.cat fins el 21 de setembre de 2018. També s’admetran inscripcions al telèfon 685 531 251 (Jordi Tubella). El preu de les inscripcions és de 90€ per parella i sèrie de classificació (6 partides). El preu per sèrie de repesca és de 40€ per parella (3 partides).

5.2. Els jugadors de fora de Catalunya tindran preferència en les sèries classificatòries del dissabte 29 de setembre, per motius de desplaçament. En les sèries de repesca es donarà prioritat a las parelles que menys repesques hagin fet.

5.3. L’organització admet reserva prèvia d’una sèrie de repesca abans de l’inici de la competició. Un cop començada la competició només és permetrà tenir dues sèries reservades.

5.4. L’organització permet jugar sèries de repesca en qualsevol jornada, sempre que hi hagi pistes lliures, però prioritzarà las sèries de classificació a les sèries de repesca.


6. Normativa aplicable

6.1. Si un equip no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a l’organització l’absència, haurà d'abonar el import de la inscripció.

6.2. La retirada d’un equip en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a l’organització, implicarà la pèrdua de qualsevol premi o ajut al qual poguessin tenir dret.

6.3. Tots els participants hauran de vestir l’uniforme del seu club.

En tot allò no previst en el present reglament s’aplicarà, la normativa de la World Bowling (WTBA), i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


7. Premis

6è Trofeu Vila Sant Vicenç dels Horts a la parella Campiona per gentilesa de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i trofeus a les parelles classificades en 2n i 3r lloc.

Ajuts per despeses de competició (1)
Posició Ajut
1 800
2 400
3 200
4 100
5 90
6 85
7 80
8 75
9 70
10 60
11 50
12 40
Millor repesca 50


(1) Els ajuts s’han calculat amb una participació mínima de 35 parelles i 27 repesques. En cas de no arribar a aquesta participació els ajuts es modificaran proporcionalment a la participació real.
Sant Vicenç dels Horts, 10 de juliol de 2018


Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades