HOME

     
  
 
 
BASES COMPETICIÓ - LLIGA CATALANA DE BOWLING 2017-2018
   
  La competició es regeix de conformitat amb aquestes Bases de Competició i per allò que disposa el Reglament General de Lliga Catalana, aprovat en Assemblea de 20 de juny de 2016.


1. Inscripcions

1.1. Per prendre part en la competició, tots els clubs interessats hi han d’inscriure prèviament els seus equips. Per això, cal formalitzar el full d’inscripció i fer-lo arribar a la seu de la FCBB o al correu electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat. Cal adjuntar el comprovant d’ingrés de 100 € per equip en concepte de drets d’inscripció.


2. Divisions i grups

6 equips de divisió d’honor
6 equips de primera divisió masculina
12 equips de segona divisió masculina
12 equips de tercera divisió masculina
6 equips divisió femenina (parelles)

2.1. Els equips inscrits en les divisions segona i tercera masculines es reparteixen en dos grups A i B, d’acord amb la petició formulada en el moment de la inscripció, amb un màxim de 6 equips per grup.

2.2. Els equips femenins inscrits formen una única divisió i grup de 6 equips (parelles).

2.3. Els equips del grup A juguen en dissabte, els equips del grup B juguen en diumenge.

2.4. Els equips de les divisions, femenina, divisió d’honor i primera , juguen en diumenge.


3. Calendari

3.1. El campionat es desenvolupa segons el calendari aprovat per la FCBB.

3.2. Les jornades són per concentració d’equips, en la instal·lació de joc establerta en el calendari per la federació.

3.3. Totes les jornades començaran a les 10.00 h. del matí.

3.4. El cost de cada concentració per a totes les divisions masculines, és de 112 € per equip, excepte per a la divisió femenina, que el preu de les concentracions serà de 42€ per equip (parella).

3.5. Qualsevol canvi en el calendari es comunicarà amb prou antelació per correu electrònic i al web, a l’apartat de Comunicacions de la Lliga Catalana.


4. Equips

4.1. En totes les divisions, els equips estan formats per 4 jugadors/es titulars i un màxim de 2 jugadors/es reserva.

4.2. És obligatori l’ús de l’uniforme complet del club, polo i pantalons o faldilla del mateix color. En cap cas es permet l’ús de pantalons o faldilla texana, tampoc està permès l’ús de pantalons curts en les categories masculines.

4.3. Les alineacions dels equips s’han de fer arribar per escrit a l’adreça electrònica gerencia.fcbb@fcbb.cat. El termini màxim per fer-les arribar és el dimarts abans de la concentració.

4.4. La federació informarà de cada concentració a través del correu electrònic i al web, a l’apartat Convocatòries Lliga Catalana.


5. Sistema de joc

5.1. Els equips de les divisions, 1a, 2a i 3a masculina, juguen tres voltes, tots contra tots, en una instal·lació en 5 concentracions. Ho hi haurà finals.

5.2. La divisió femenina, juguen 5 concentracions, en cada una de les concentracions es disputaran 3 enfrontaments (6 partides).


6. Ascensos i descensos

Divisió d’Honor: Els equips classificats en els lloc 5è i 6è baixaran a la primera divisió.

Primera divisió: Els equips campió i subcampió de la primera divisió ascendirà a la divisió d’honor, els equips classificats en els lloc 5è i 6è baixaran a la segona divisió.

Segona divisió: Els equips campió de cada un dels grups A i B, ascendiran a la primera divisió, els equips classificats en la 6a posició de cada un dels grups A i B, baixaran a la tercera divisió.

Tercera divisió: Els equips campió de cada un dels grups A i B ascendiran a la segona divisió.


7. Incompatibilitats

A més de les descrites en els punt, 5.4 del reglament general de la Lliga Catalana, pel que fa als ascensos, la plaça baixarà fins el 4rt classificat, de persistir la incompatibilitat, l’equip classificat en la 5a posició de la divisió superior recuperaria la categoria i així successivament.


Barcelona, setembre 2017
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades