HOME

     
   
 
 


A/ Clubs de Bowling

Assumpte: Convocatòria 29a Lliga Catalana de Bowling

Els informem de la celebració de la 29a Lliga Catalana de Bowling


1.- Participació

Podran participar tots els clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling que estiguin al corrent de les seves obligacions.


2.- Llicències

Tots els jugadors i jugadores han d’estar en possessió de la llicència de la FCBB corresponent a la temporada 2018-2019.


3.- Formació de les divisions

D’acord amb els resultats obtinguts pels equips a la 28a Lliga Catalana i d’acord amb la normativa aprovada en l’assemblea de 21 de juny de 2016, la formació de les divisions és la següent:

Divisió femenina
BC LES CORTS A
XTREME BC B
XTREME BC A
LES CORTS B
SEVEN-3
SWEETRADE

Divisió d’honor
DIAGONAL
SWEETRADE A
JOVENTUT AL-VICI A
DIAMOND
COMARCAL (asc)
EMPURIABRABA (asc)

1a Divisió
LES GAVARRES
CAT FIGUERES (asc)
XTREME A (asc)
SEVEN3-A (desc)
BARCELONA (desc)
SWEETRADE B

2a Divisió Masculina
MEDITERRÀNIA A
BREAKING BOWLERS
NOU
TERRASSA A
GRANOLLERS (desc)
NÀSTIC


CATS
PENEDÈS (asc)
SEEKER’S (asc)
JOVENTUT B (desc)
SWEETRADE C
TEAM ILERDENSE (asc)

3a Divisió Masculina
MEDITERRÀNIA C
GIRONA
XTREME B
SEVEN-3 B (desc)
FULL STRIKES


MEDITERRÀNIA B
JOVENTUT C (desc)
TERRASSA B
SWEETRADE D
La segona i tercera divisió masculina estaran formades per dos grups de 6 equips com a màxim, els equips que formin els grups A jugaran els seus partits en dissabte, els equips que formin els grups B els seus partits es disputaran en diumenge. La divisió d’honor i primera divisió estarà formada per un únic grup de 6 equips, les dues divisions disputaran els seus partits en diumenge. La divisió femenina continuarà sent categoria única.

Els equips nous també podran efectuar la inscripció i participar en les categories inferiors. En funció del nombre d’equips inscrits es podria recuperar la quarta divisió, aquesta la formarien els nous equips, provinents de clubs nous i/o segons o tercers equips dels clubs ja existents.


4.- Sistema de joc

El sistema de joc per a totes les divisions serà per concentracions. Es disputaran quatre voltes en cinc concentracions. En el cas de formar novament la quarta divisió el nombre de concentracions dependrà del nombre d’equips inscrits, i es determinarà un cop s’hagi tancat la inscripció.

4.1. Finals

Disputades les cinc concentracions, hi haurà una final, descrita en el punt 3 del reglament de Lliga Catalana, aprovat en l’Assemblea General Ordinària de 14 de juny de 2018.


5.- Inscripció dels equips

Per prendre-hi part, tots els clubs han de formalitzar el full d’inscripció corresponent i fer-lo arribar abans del 5 de setembre de 2018 a la seu de la federació o al correu electrònic gerència.fcbb@fcbb.cat.

Si un equip no desitja ocupar places de possibles vacants, ho haurà de fer constar a les observacions del full d’inscripció, doncs les baixes seran cobertes automàticament per la FCBB. Si algun equip per motius laborals no pot participar en dissabte ho haurà de fer constar en el full d’inscripció, sempre que les peticions puguin ser ateses la FCBB ho tindrà en compte en el moment del sorteig de grups.

D’acord amb la proposta de la Comissió de bowling aprovada en reunió d’assemblea celebrada el 30 de juny de 2015, sempre que sigui possible i d’acord amb les peticions rebudes, la formació de grups serà per proximitat poden d’aquesta manera, designar instal·lacions de joc diferents per tal d’evitar llargs desplaçaments a tots els equips del grup.

El cost de la inscripció és de 100€ per equip, en totes les divisions masculines i 50€ pels equips femenins.

El pagament corresponent s’efectuarà juntament amb la inscripció a la seu de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, o bé per transferència bancaria (fent constar nom del club i concepte) al compte de la Caixa següent: ES65 2100 0900 9102 0969 1981.

La llista definitiva dels equips participants en cada una de les divisions, un cop cobertes les baixes i/o renúncies, i incorporades les altes d’equips nous, serà publicada a la seu de la FCBB i a la pàgina web www.fcbb.cat.

Amb la convocatòria s’acompanya el reglament de la Lliga Catalana aprovat en assemblea general celebrada el 21 de juny de 2016 i aplicades les modificacions aprovades en assemblea general celebrada el 14 d juny de 2018 i full d’inscripció. Les bases de competició 2018-2019, atès que poden sofrir algun canvi en funció de les inscripcions rebudes, s’adjuntaran amb la comunicació de la formació de les divisions un cop s’hagin tancat les inscripcions.

 
Cordialment,
   
 
  Roser Romero
Gerent
Federació Catalana de Bitlles i Bowling
   
  Barcelona, 2 de juliol de 2018
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades